2022 Yılı Akademik Teşvik Takvimi

 

 

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

1

Birimler için  "Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu" üyelerinin belirlenmesi.

 

07/12/2022

15/12/2022

2

Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.

 

02/01/2023

06/01/2023

3

İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından söz konusu belgeler doğrultusunda başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

 

09/01/2023

13/01/2023

4

Fakültelerde Dekan, Enstitü/Konservatuar/Yüksekokullarda Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin birleştirilmiş karar tutanağı,  birleştirilmiş puan tablosu ve başvuru dosyalarını içeren CD` nin, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

 

16/01/2023

18/01/2023

5

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi.

 

19/01/2023

20/01/2023

6

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi.

 

20/01/2023

7

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı itiraz süresi.

 

23/01/2023

27/01/2023

8

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların sonuçlandırması.

 

30/01/2023

02/02/2023

9

Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması.

03/02/2023

Yayınlanma Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı